Collectieve volumekorting

Een krachtige transportsector in de ruimste zin des woords is in ieders belang. Al gaat het om expediteurs, vrachtwagen- en scheepbouwers, toeleveranciers, havens, goederenvervoer, interne logistiek, logistiek management of personenvervoer.

 

Blauvelt onderschrijft het belang van de collectiviteit en geeft daarom 10% volumekorting als u lid bent van een de hiernaast genoemde organisaties. U krijgt dan 10% extra woorden voor hetzelfde tarief.

 

Prepaid staffels
Totaalprijs Normaal –> Collectiviteit
A € 525 tot 2.500 woorden –> tot 2.750 woorden
B € 1.000 tot 5.000 woorden –> tot 5.500 woorden
C € 1.900 tot 10.000 woorden –> tot 11.000 woorden

 

NB
Geen korting op korting. Dit aanbod geldt alleen voor de knippenkaarten. In de aanvraag gaarne uw lidmaatschap te vermelden. Staat uw belangenorganisatie er niet bij, stuur dan een mail na info@transportvertalingen.nl

 

 – ASTRIN, brancheorganisatie van de verkeersindustrie
 – Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
 – Deltalinqs, belangenvereniging logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied
EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV)
FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
Koninklijke federatie Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA)
Nederland Distributieland (NDL/HIDC)
Nederlandse Vereniging Van Scheepsleveranciers (NVVS)
Nekovri
Organisatie van Traffic Managers (OTM)
Transport en Logistiek Vlaanderen
TLN, ondernemersvereniging voor het transport en de logistiek
UPTR, belangenorganisatie Belgische Transport & Logistieke ondernemingen
Vereniging Logistieke Adviseurs (VeLA)
vereniging Logistiek management (vLm)
Vereniging Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO)